Jak to funguje?

  • Každá ZUŠ si dle svých možností připraví vlastní kulturní projekt, který si sama zrealizuje dne 24. 5. 2018.

  • Například: slavnostní koncert školy ve veřejném koncertním sále, přehlídku uměleckých souborů školy na náměstí, taneční show před samoobsluhou, koncert duchovní hudby v kostele, prezentaci přípravných hudebních oddělení v parku, tvůrčí dílny - výtvarníci tvoří v nákupní galerii, herci recitují v domě s pečovatelskou službou, či i odvážný nápad se sociálním zaměřením…

  • ZUŠ si může projekt vytvořit společně s jinými školami a zvýšit tím potenciál mediální pozornosti a účasti významných osobností.

  • Přihlásí se do projektu ZUŠ Open. Uzávěrka přihlášek je 20. listopadu 2017. Přihláška k tomuto datu ještě nemusí obsahovat popis projektu, kterým se chce škola prezentovat (ten bude požadován až na konci dubna 2018).

  • Zapojení do ZUŠ Open je dobrovolné.

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“