Jak to funguje?

 

Každá ZUŠ si dle svých možností připraví vlastní kulturní projekt, který si sama zrealizuje ve čtvrtek 24. 5. 2018.

Například slavnostní koncert školy ve veřejném koncertním sále, přehlídku uměleckých souborů školy, taneční show před samoobsluhou, koncert duchovní hudby v kostele, prezentaci přípravných hudebních oddělení nebo různé tvůrčí dílny. Výtvarníci mohou tvořit v nákupní galerii, herci recitovat v domě s pečovatelskou službou. Odvážné nápady se sociálním zaměřením – zpěváci uspořádají muzikálový koncert v nápravném zařízení pro nezletilé… 

ZUŠ si může projekt vytvořit sama nebo spolupracovat s dalšími ZUŠ.

Jakmile se rozhodnete, stačí vaši školu zaregistrovat zde na těchto stránkách do ZUŠ Open. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 18. listopadu 2017. Přihláška k tomuto datu ještě nemusí obsahovat přesný název a popis projektu, kterým se chce škola prezentovat (ten bude požadován až na konci dubna 2018).

Zapojení do ZUŠ Open je dobrovolné.

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“