Jak se zaregistrovat?

 

1. krok

Přečtěte si cíle, důvody pro zapojení a harmonogram ZUŠ Open.

2. krok

Zaregistrujte svoji školu, doplňte informace podle pokynů a vyplňte formulář zde.

3. krok

Začněte připravovat program Vaší ZUŠ. Jsme připraveni vše s Vámi konzultovat.
Na těchto stránkách po přihlášení ve Vašem profilu si můžete doplňovat a postupně upravovat program již nyní. Vše bude zveřejněno ke společnému datu nejpozději v dubnu 2018. O ukončení možnosti editace programu Vás budeme včas informovat. 

4. krok

Zorganizujte ZUŠ Open u Vaší školy ideálně mimo obvyklý rámec a prostory škol. Více informací naleznete v sekci http://www.zusopen.cz/pro-zus/

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“