Termíny

 

20. listopad 2017

uzávěrka přihlášek

listopad - březen 

výběr prostor pro konání akce, lokální záštity za podpory koordinátorů ZUŠ OPEN

listopad – duben 

tvorba programu, dramaturgie, přípravy realizace akce

12. dubna 2018

uzávěrka programu ZUŠ Open
aktualizace programu ve svém profilu

květen

propagace - tisk a výlep lokálních plakátů

24. květen 2018 
čtvrtek       

 ZUŠ OPEN 2018

 

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“