Důvody pro zapojení

 

  • Zviditelnění práce a úspěchů školy na celostátní úrovni i v rámci širšího regionu
  • Navázání hlubších kontaktů a spolupráce v prostředí uměleckých škol
  • Sdílení zkušeností a inspirace - toho nejlepšího, co škola nabízí
  • Získání užitečných kontaktů a hlubších vazeb s veřejnoprávními, soukromými institucemi či potenciálními dárci školy
  • Zvýšení zájmu o program školy a celospolečenská prestiž

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“