Důvody pro zapojení

 

  • Zviditelnění práce a úspěchů školy na celostátní úrovni i v rámci širšího regionu

  • Navázání hlubších kontaktů a spolupráce v prostředí uměleckých škol

  • Sdílení zkušeností a inspirace - toho nejlepšího, co škola nabízí

  • Získání užitečných kontaktů a hlubších vazeb s veřejnoprávními, soukromými institucemi či potenciálními dárci školy

  • Zvýšení zájmu o program školy a celospolečenská prestiž

  • Prezentace školy na stránkách projektu

  • Možnost nominace žáků a pedagogů školy do projektu Mentoringu nadaných dětí Nadačního fondu Magdaleny Kožené prostřednictvím Salonu ZUŠ

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“