Irena Pohl Houkalová

Irena Pohl Houkalová

„K práci  na projektu mne vedle  osobního vztahu k českým ZUŠkám přivedlo přesvědčení,  že v rámci profesionálního celorepublikového  sdílení  jejich kvalit  -  navíc za aktivní podpory výjimečných osobností  - se  otevírá  další  účinná  cesta  k tomu, aby  školy  dlouhodobě  nacházely  respekt, pozitivní odezvu a podporu  v co nejširším spektru společnosti i mezi sebou.“

Irena  se věnuje  hudbě  od útlého  dětství. Absolvovala  ZUŠ Pelleova (dnešní  ZUŠ Jana  Hanuše  v Praze), 12 let  byla členkou  Kühnova dětského  sboru. Po maturitě na gymnáziu  studovala  na Pedagogické fakultě  UK a dále  zpěv na pražské  HAMU a na Hochschule  für Musik v Karlsruhe. Je laureátkou  mezinárodních soutěží, držitelkou  ceny  Českého  rozhlasu,  ceny J. Novotné, Ceny Nadace  B. Martinů. Jako sólistka  vystoupila  na několika  mezinárodních festivalech v Čechách, Německu, Slovinsku a Francii (Mitte-Europa, Janáčkův Máj, Concentus Moraviae, Culture d'Alsace aj.). Spolupracovala  s řadou předních instrumentalistů, dirigentů a orchestrů, věnuje se komorní hudbě a projektům pro děti. Jako operní sólistka  vystoupila  v produkcích  barokní a soudobé hudby. Na svém  kontě  má několik  premier  vokálních  děl.   Vedle  umělecké  činnosti  má taktéž praxi pedagogickou.

V posledních letech se profesně  věnuje  především  kontinuální  projektové činnosti  v oblasti  hudebního  managementu. Byla  dlouholetou  členkou  týmu MHF Struny podzimu,  působila  také  v rámci MHF Dvořákova Praha. Je členkou  realizačního týmu Struny dětem  a spolupracuje mj. s PKF – Prague  philharmonia.

Irena je vdaná a je maminkou tří dětí.

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“